Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Reposted bydeath-is-my-friendtedibeaCogitohatehaatnothingiseverythingnothingiseverythingnotnowizz09creurecalifornialovestrangeme
Wiśniewski
Reposted fromlugola lugola viaiamanartist iamanartist
Normalna sprawa, naucz się udawać, że się nie przejmujesz
— Piotr Bukartyk, "Czego tylko chcesz" (pouler.soup.io)
Reposted fromin-flagranti in-flagranti viaiamanartist iamanartist
4713 6868 420
Reposted frombloodflood bloodflood viaiamanartist iamanartist
Reposted fromtwice twice viaiamanartist iamanartist
Reposted fromtwice twice viaiamanartist iamanartist
poprzytulaj mnie, nawet jeśli tylko myślami
— proszę
2188 e71d 420
Reposted frommhsa mhsa viaiamanartist iamanartist
4920 d9ed 420
Reposted frometerycznie eterycznie viaiamanartist iamanartist
7894 7aa9 420
5996 bec3 420
I u mnie nic nowego, ilu słyszysz to nie raz,
Mówią widzę jak upadasz, odpowiadam to nie ja.
— Bonson
Reposted byhelloword helloword
3158 4f2c 420
Reposted fromirmelin irmelin viarawwwr rawwwr
Niektóre piosenki bolą tak mocno, że słuchając ich, chce się płakać.
Reposted fromboli boli viarawwwr rawwwr
Im bardziej jesteś smutna, tym weselszą grasz.
— M.
Reposted fromdobby dobby viarawwwr rawwwr
za każdym razem kiedy moja psychika szaleje, napada mnie chęć uzewnętrznienia tego bólu. to dlatego kiedy coś idzie nie tak uderzam pięścią w cokolwiek, byle bolało.
Reposted fromTveilight Tveilight viarawwwr rawwwr
3959 819d 420
Reposted fromlovemeorhateme lovemeorhateme viarawwwr rawwwr
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl